Profesionálne riešenia pre firmy

Pravdepodobne nemáte nainštalovaný Flash player.Nájdete ho na adrese www.adobe.com

Vitajte na našich stránkach!

Úvod

ÚVOD

Akciová spoločnosť MONTOSTROJ a.s.® Senec vznikla po transformácii štátneho podniku Montostroj Bratislava.

 Pôvodná štruktúra š.p. Montostroj Bratislava pozostávala z riadiaceho ústredia generálneho riaditeľstva a samostatných závodov s uzavretým okruhom účtovníctva a hospodárskeho výsledku.
 Samostatné závody boli rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky v týchto mestách :
Bratislava, Senec, Kolárovo, Žilina a Košice.
 Po transformácii štátneho podniku sa vytvorili samostatné právne subjekty so zápisom do obchodného registra ako štátne podniky.

 Začiatkom roka 1992 sa štátny podnik pretransformoval na akciovú spoločnosť, v ktorej bol jediný vlastník Fond národného majetku. V priebehu roku 1994 Fond národného majetku vyhlásil verejnú súťaž na predaj akcií Montostroj Senec.
 Po uskutočnení súťaže sa zmenili vlastnícke vzťahy akciovej spoločnosti nasledovne:
MTS s.r.o. Senec, Fond národného majetku a Reštitučný investičný fond.

V súčasnosti vlastnia plných 100% akcií členovia manažmentu spoločnosti.

 Predmetom podnikania spoločnosti je výroba systémových debnení, formovacej techniky, uhoľných mlynov pre tepelné elektrárne, zariadení pre panelárne, cementárne, štrkovne a výrobu pórobetónu, výroba náročných oceľových konštrukcií, obchodná činnosť v rozsahu voľnej činnosti, sprostredkovanie obchodu hlavnej činnosti a.s., cestná motorová doprava a zasielateľstvo.
 Montostroj a.s. dodáva svoje výrobky hlavne do zahraničia, hlavnými odberateľmi sú renomované nemecké, holandské a rakúske firmy a v spolupráci s týmito firmami sa výrobky Montostroj a.s. dostávajú nielen do celej Európy ale aj do Brazílie, Uruguaja, Mexika, USA a Kanady.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1223/B

Kde nás nájdete?

mapa

MONTOSTROJ a.s.® Senec

Poľná č. 4, 90301Senec
IČO : 31411916
IČDPH:SK2020389976
Tel.: +421-2-45924071-3
+421-2-45923250

Zobraziť detail

Napíšte nám
Poslať
Kliknutím na tlačítko "Poslať" poskytujete súhlas so spracovaním osobných údajov
AntiSpam overenie

antiSpam [nový kód]

Prosím prepíšte kód: